ביטוח חיים

ביטוח חיים

המטרה הבסיסית של ביטוח חיים היא להגן על היקרים לכם, מפני קשיים כלכליים, במקרי מוות, נכויות או מחלות קשות שלכם המפרנסים, הגורמים לשינוי קיצוני באורח חיי המשפחה ופוגעים בהכנסותיה.

להלן עיקרי התוכנית:

 •  ביטוח למקרה מוות – סכום ביטוח למוטבים שנקבעו במקרה שפטירת המבוטח התרחשה במהלך תקופת הביטוח.
 •  ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה – הביטוח נותן מענה למי שעבודתו נפסקת עקב אובדן יכולת עבודתו (בשיעור של 75% ומעלה) כתוצאה ממחלה או מתאונה, סובל וודאי ממצב בריאותו, אך לא פחות מן האובדן הכלכלי. ניתן לבצע הרחבה כגון:
  • אובדן כושר עבודה חלקי – תשלום פיצוי חודשי גם במקרה בו אובדן כושר העבודה אינו מלא. ניתן לרכוש הרחבה בגין נכות חלקית מעל 25% בשיטות חישוב שונות לפיהן אחוז הפיצוי יחושב ביחס לשיעור הנכות.
  • אובדן כושר עבודה עיסוקי – בחינת מקרה אובדן כושר העבודה תהיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח.
  • ביטול חריג תאונות עבודה – המבטחת תשלם פיצוי חודשי גם כאשר קיימת זכאות לפיצוי על פי חוק הביטוח הלאומי.
  • סף פיצוי (פרנצ'יזה) – תשלום פיצוי חודשי בגין החודשיים הראשונים של תקופת ההמתנה.
  • ביטוח לנכות מתאונה – סכום ביטוח במקרה של נכות חלקית או צמיתה שארעה כתוצאה מתאונה.
  • ביטוח מחלות קשות – פיצוי כספי בעת גילוי מחלה קשה, הסכום משולם במלואו כפיצוי (אין צורך להוכיח הוצאות).

ביטוח חיים

אנחנו נדאג להתאים לכם את הביטוח הטוב ביותר עבורכם

ביטוח חיים

תשאירו את זה למקצוענים
להשארת פרטים לחצו כאן
דילוג לתוכן